مشاوره و محاسبه ظرفیت

جهت دریافت مشاوره و محاسبه ظرفیت دستگاه ها و تجهیزات پروژه خود می توانید از طریق فرم زیر اقدام فرمایید.

خواهشمند است جهت تسریع در دریافت پاسخ، اطلاعات خود را به صورت کامل وارد نمایید.

  حتی المقدور درخواست کتبی خود را در سربرگ شرکت به پیوست ارسال نمایید.

ارسال مشخصات کامل پروژه و توضیح کامل خواسته ها جهت دریافت پاسخ دقیق و صحیح توصیه می گردد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip, rar, dwg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .